Bilskrot har dåligt med skrotbilar i Uddevalla


image daligtmedskrotbilaruddevalla.png (0.2MB)
Bilskrot har dåligt med skrotbilar i Uddevalla
334 000 nyregistrerade bilar i Sverige år 2021 och 187 000 skrotade. År 2020 vad det 321 000 nyregistrerade och 190 000 skrotade bilar. Med detta kan man dra vissa slutsatser. Det första är att vår fordonsflotta växer så det knakar. Tyvärr stämmer inte detta riktigt. De skrotade är endast de som har passerat en auktoriserad bilskrot och avregistrerats hos Transportstyrelsen. Många andra skrotbilar har hamnat på svartskrotar och en del exporterats till framförallt Afrika. Det är bara registreringsbevisen som existerar på bilregistret. Skillnaden mellan nyregistrerade och skrotade bilar borde varit betydligt mindre. En kvalificerad uppskattning är att cirka 50 000 skrotbilar aldrig tas omhand av en bilskrot i Uddevalla med cirkulär ekonomi årligen.

image sakerbildemonteringuddevalla.png (0.2MB)
Säker bildemontering i Uddevalla

Säker bildemontering i Uddevalla av äldre skrotbilar


Företag som utför bilskrotning är reglerade från Länsstyrelsen då uttjänta bilar innehåller flera skadliga ämnen som exempelvis oljor och drivmedel. Det är farligt för miljön, människor och djur. För att minska påverkan på miljön är det väsentligt att skrotningen följer Naturvårdsverkets direktiv. Innan bilen skrotas och avregistreras töms den på alla farliga ämnen. Bilkomponenter som kan återanvändas tas tillvara och säljs, som bildäck, batterier, katalysator, bränsletank med mera. Kvarvarande av skrotbilen pressas sedan ihop och transporteras vidare för fragmentering. Därefter sorteras och separeras alla olika material. Alla metaller fraktas till smältverk där de blir råvara till nya produkter. När bilskroten tagit emot skrotbilen erhålles ett mottagningsbevis som kvitto på att din bil har tagits emot för avregistrering och skrotning. När bilen sedan är sanerad och avregistrerad kan ett skrotningsintyg utfärdas av den auktoriserade bilskroten.

image bilskrotmiljofarligtavfalluddevalla.png (0.2MB)
Bilskrot tar hand om miljöfarligt avfall i Uddevalla

Bilskrot omhändertar miljöfarligt avfall i Uddevalla


Om du har en uttjänt bil på din uppfart eller i garaget som inte går att laga. Då är det alltid bättre att försöka få fordonet återvunnet. Att lämna skrotbilen till en auktoriserad bilskrot i Uddevalla kan vara det bästa alternativet om den inte går att fixa. De flesta vet att det kan vara svårt att hitta en köpare för något som är uttjänt. En godkänd bildemontering kanske är det bästa alternativet. Att få betalt för något som är i dåligt skick och inte går att använda är inget dåligt alternativ. En behörig bilåtervinning i Uddevalla kan ge pengar och omhänderta ditt fordon på ett riktigt sätt. På så sätt kan man få ersättning och man slipper allt pappersarbetet med registreringsbevis och avställning av bilen. Du behöver bara kontakta ett företag som har tillstånd från Länsstyrelsen. Det är viktigt att fordonet hanteras av en behörig skrot som verkligen skrotar bilen. På så sätt undviker man att bilen kommer ut i trafik igen. Om man bara lämnar bilen till ett företag som inte är auktoriserat kan man få obehagliga överraskningar efteråt. Om skrotbilen inte blir korrekt avregistrerat hos Transportstyrelsen kan den återföras i trafik igen och trängselskatt, parkeringsböter, fordonsskatt och försäkring kan debiteras registrerad ägare.

image flexibelbilskrotuddevalla.png (0.2MB)
Flexibel bilskrot i Uddevalla till din tjänst

Flexibel bilskrot i Uddevalla till din Tjänst


Allt har en begränsad levnadslängd, även bilar. Inget håller för alltid. Tidvis går det att laga och reparera. Men till slut hinner tiden ikapp en gammal bil. Då lagningskostnaden överstiger bilens värde vet man att tiden för skrotning har kommit. Många står i valet och kvalet eftersom det kan kännas tufft att skrota sin bil som man har ägt länge. Ge din bil ett värdigt slut och skrota bilen i Uddevalla miljöriktigt. Det tjänar både du och miljön på. Alla fordon hanteras miljöriktigt och de med original katalysator betalas det ut ersättning för.

image bilskrotrenaremiljouddevalla.png (0.2MB)
Bilskrot jobbar för renare miljö i Uddevalla

Bilskrot jobbar för renare miljö i Uddevalla

Dagens bilskrot ingår i den cirkulära ekonomin. Allt eftersom processen går framåt och mer miljövänligare fordon tillverkas är återvinning av uttjänta fordon en viktig del i ett hållbart samhälle. Att skrota bilen där den tas omhand från ett miljöperspektiv är det enda skonsamma för omgivningen. Det förekommer många skadliga ämnen och substanser i bilar som måste skickas för destruktion till en auktoriserad bildemontering i Uddevalla. De bildelar som kan användas demonteras och lagras för vidare försäljning. Idag är kravet att 95% av bilens vikt skall återvinnas eller återanvändas. En auktoriserad bilskrot är numera som en modern återvinningsstation där fokus ligger mer på sanering och återvinning före försäljning av bildelar.

image auktoriseradbilskrotuddevalla.png (0.2MB)
Använd auktoriserad bilskrot i Uddevalla

Sök upp auktoriserad bilskrot i Uddevalla


När din gamla bil slutat att fungera. Då kan det vara är dags göra sig av med skrotbilen som tar plats på din uppfart, garage eller lada. Hur mycket ansträngning behöver du lägga på att skrota bilen? Väldigt lite. Och de bästa nyheterna? Du kan få betalt hos en auktoriserad bilskrot i Uddevalla. En uttjänt bil kan verka jobbig för dig att hantera och helt värdelös. Att bli av med en skrotbil kan kännas som ytterligare ett problem i vardagen. Men du behöver inte plocka isär skrotbilen och sälja delarna för att tjäna pengar på den. Du behöver inte ens lämna den gratis till en bildemontering. Bilen kanske känns förbrukad för dig, men den kan vara mer värdefull än vad du tror.